Uw Beweegpartner in bewegingsonderwijs

Beweegpartner biedt op de eerste plaats enthousiaste en gekwalificeerde vakdocenten voor het verzorgen van het bewegingsonderwijs. Ook is onze vakdocent in te zetten bij alle andere beweegactiviteiten in en om de school. Onze professionals beschikken over de kennis en kwaliteiten om de school hierin enorm te versterken.

 

Wat biedt Beweegpartner

Wij bieden uitdagende lessen waarbij ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Plezier en veiligheid staan hierbij voorop. Wanneer een kind deelneemt aan onze lessen en hieraan ook plezier beleeft, draagt dit maximaal bij aan de motorische ontwikkeling, een positief zelfbeeld, succeservaring en een gezonde leefstijl.

 

Ieder op zijn eigen manier

Wij blijven elke les vernieuwen en gaan mee in de belevingswereld van een kind. Wij leren niet de perfecte koprol, maar leren ieder kind over de kop te gaan op zijn of haar eigen, veilige manier. De wendsprong aanleren? Nee, bij ons is de ideale wendsprong natuurlijk mogelijk, maar Beweegpartner vindt dat ieder kind ook op zijn of haar éigen manier over de kast heen kan gaan. Dit zal ertoe leiden dat er veel uiteenlopende mogelijkheden naar voren komen, waarbij de kinderen elkaar onderling positief stimuleren.

Vernieuwing

Wij geloven niet meer in het ouderwetse bewegingsonderwijs, maar staan voor vernieuwing. Wij spelen in op de behoeftes van het moderne kind en gaan mee met alle ontwikkelingen van deze tijd. Kinderen leven steeds meer in een bewegingsarme omgeving. Ze hebben zowel minder beweegruimte als minder beweegtijd. De boodschap van medici en de overheid is echter duidelijk: bewegen is van levensbelang voor ieder mens. Bewegen levert een belangrijke bijdrage aan de algehele gezondheid en fitheid van kinderen, maar ook sociale vaardigheden en een positief lichaamsbewustzijn worden door bewegen vergroot. 

 

Geen goed of fout 

Kinderen worden tegenwoordig vaak teveel geremd in hun actieve doen en laten. Beweegpartner streeft er echter naar nooit nee te zeggen op een bewegingswens van een kind. Wij willen dat kinderen zelf leren gevaren te herkennen en een duidelijk beeld krijgen in wat ze wel en (nog) niet kunnen. Hierdoor stimuleren we het zelfbewustzijn. Wij maken geen onderscheid in goed of slecht. Ieder kind kan op zijn of haar eigen manier deelnemen aan onze bewegingsvormen en zich hierin ontwikkelen.

 

Beweegpartner richt zich voornamelijk op het verzorgen van bewegingslessen in het basisonderwijs, maar ook op kinderopvangcentra bieden wij bewegingslessen aan voor kinderen vanaf het moment dat ze kunnen lopen.

Volg ons via

Beweegpartner

info@beweegpartner.nl

06-23745854