De gymlessen

Onze lessen bestaan uit uitdagende bewegingsvormen met veel vrijheid voor de kinderen. Binnen een gestructureerd geheel willen wij ieder kind vrij laten bewegen op zijn of haar eigen niveau. Hierdoor haalt ieder kind plezier uit de lessen en kan ook ieder kind alle onderdelen uitvoeren. Om de intensiteit hoog te houden en ieder kind optimaal te laten bewegen, zorgen wij per onderdeel voor kleine groepen. Hierdoor halen we het maximale rendement uit de lessen, is de klas constant in beweging en kan de vakleerkracht de hele klas de aandacht geven die ze verdient. 

 

12 leerlijnen 

In onze jaarplanning komen alle 12 leerlijnen aan bod. Dit zijn: balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeien en bewegen op muziek. Daarnaast komen in alle lessen de volgende 5 zeer belangrijke aspecten aan bod: samenwerken, conditietraining, fair-play, eigen initiatief en plezier in bewegen.

 

Niet beoordelen, maar evalueren

Wij zijn geen voorstander van het beoordelen van kinderen in hun basisschooltijd, maar zien meer in een tweejaarlijkse evaluatie. Op deze manier stellen we de ouders op de hoogte van de motorische vorderingen/tekortkomingen van hun kind en het plezier dat ze beleven aan bewegen.

 

In plaats van de oude beoordelingscriteria evalueren wij liever op de volgende 5 punten:

  • Plezier. Plezier vinden wij het allerbelangrijkste en dit meten wij vooral door dit aan te leerlingen zelf te vragen. Plezier in bewegen creëert een betere vooruitgang en hopelijk een leven lang bewegen.
  • Motoriek. Hierbij kijken we naar hoe een kind zich beweegt (lopen en rennen, maar ook werpen, vangen, etc.).
  • Lichaamsbeheersing. Hoe weet een kind zijn/haar lichaam te gebruiken in verschillende situaties en hoe goed kent het kind zijn/haar eigen lichaam?
  • Conditie. Een goede conditie draagt bij aan een goede gezondheid. Hier zien wij ook vaak aan of een kind al op een sport zit of niet. Dit is dus tevens een mooi punt om ouders te stimuleren de niet-sportende kinderen aan te melden bij een sportclub.
  • Sportief gedrag. Wij kijken onder andere naar het gedrag naar andere kinderen toe, maar ook naar de leerkracht. Ook fair-play en inzet tijdens de lessen vallen hieronder.

Volg ons via

Beweegpartner

info@beweegpartner.nl

06-23745854