Het belang van bewegingsonderwijs

Scholen moeten voldoen aan diverse eisen om onderwijs van goede kwaliteit te bieden. Uit ervaring weten we dat dit ertoe leidt dat een groot deel van de scholen bewegingsonderwijs ziet als belangrijk, maar dat de kernvakken rekenen en taal als belangrijkste vakken worden beschouwd. Dit is voor veel scholen de absolute basis, waar de inspectie hen ook op toetst. Maar ook de rest moet op orde en kwalitatief op niveau zijn, waaronder het bewegingsonderwijs. Ondanks dat veel scholen aangeven bewegingsonderwijs belangrijk te vinden, ligt de prioriteit meer bij de kernvakken, veroorzaakt door de druk vanuit de inspectie. Wanneer schoolleiders echter veel belang hechten aan bewegingsonderwijs, blijkt dat een vakdocent bewegingsonderwijs een niet te missen schakel is. 

 

Basis van het onderwijs

Beweegpartner constateert regelmatig dat persoonlijke ideeën of ideologieën over bewegingsonderwijs van invloed kunnen zijn op de manier hoe het bewegingsonderwijs wordt vormgegeven. Ook vanuit het theoretisch kader is de verwachting geformuleerd dat wanneer een schoolleider veel belang hecht aan bewegingsonderwijs, er eerder wordt gekozen voor een vakleerkracht, gezien uit onderzoeken blijkt dat vakleerkrachten kwalitatief beter bewegingsonderwijs teweegbrengen.

 

Argumenten die deze schoolleiders geven over bewegingsonderwijs zijn onder andere: ‘Bewegen is waardevol’ en ‘Bewegingsonderwijs is een belangrijk deel van het onderwijs’. Deze schoolleiders geven vaak aan dat zij bewegingsonderwijs zeer belangrijk vinden omdat bewegen goed is voor zowel de gezondheid als voor de cognitie. Dit blijkt ook uit het volgende citaat:

 

"Bewegingsonderwijs is de basis van het onderwijs. Dat klinkt heel vreemd, maar als een kind een goed lichaamsbesef en bewegingspatroon heeft, gaat alles veel makkelijker: zowel het leren en schrijven als motorische handelingen."

 

Sociale vaardigheden

Naast het opdoen van cognitieve vaardigheden in de reguliere lessen, is het van belang dat kinderen tijdens schooltijd bewegen. Tijdens de bewegingslessen doen kinderen sociale vaardigheden op, zoals sportiviteit, het leren omgaan met elkaar, grenzen verleggen en het houden aan regels. Bewegingsonderwijs is daarnaast een plek voor leerkrachten waar veel te zien valt over de sociale houdingen van leerlingen en de ontwikkelingstoestand van een kind.

 

Kiezen voor een vakdocent 

Er is geen twijfel over dat bewegingsonderwijs gegeven door een vakdocent hoger staat aangeschreven dan wanneer een groepsdocent de lessen verzorgt. Wanneer een school kiest voor een vakleerkracht gym die de visie van Beweegpartner volgt, is dat een garantie voor een bepaald niveau van de lessen. Voor een maximale begeleiding bij het verbeteren van de motoriek is het van belang dat hier een deskundige bij betrokken is. Door te kiezen voor een vakdocent wordt een specialisme in huis gehaald waar de kwaliteit van de gehele school bij gebaat is. Ieder kind zal zich hierdoor in zijn basisschooltijd maximaal ontwikkelen en hij/zij zal hier de rest van zijn/haar leven plezier van hebben. Kwalitatief bewegingsonderwijs is werk voor een specialist. Het is (meestal) niet zo dat scholen die níet werken met een vakdocent bewegingsonderwijs niet belangrijk vinden, maar Beweegpartner is ervan overtuigd dat een vakdocent gym tegenwoordig onmisbaar is in de ontwikkeling van een kind in het primair onderwijs.

 

Onze vakdocenten

Onze vakdocenten hebben hun opleiding genoten aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Het zijn hbo-opgeleide krachten die werken volgens de filosofie van Beweegpartner. Zij verzorgen op de eerste plaats reguliere bewegingslessen op basisscholen, maar daar blijft het niet bij.

 

De gymlessen

Wij werken volgens een 4-vakkensysteem. De les zal hierbij bestaan uit 4 vakken met verschillende bewegingsvormen. In deze vormen hebben de kinderen de vrijheid om te bewegen op hun eigen manier. Hiermee laten we ieder kind bewegen volgens zijn of haar eigen bewegingsdrang en ervaren ze het meeste plezier.

 

Waar we voor staan

Beweegpartner biedt basisscholen:

· Kwalitatief bewegingsonderwijs
· Vakkundige begeleiding voor ieder kind
· Advies voor extra begeleiding van zorgleerlingen buiten schooltijd om
· Sterke kwaliteitsimpuls van de gymlessen
· Professionele uitbreiding van het team
· Directe vervanging bij absentie vakdocent


Volg ons via

Beweegpartner

info@beweegpartner.nl

06-23745854